Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đối với khối ngành đào tạo giáo viên

Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đối với khối ngành đào tạo giáo viên

Về tiêu chí chất lượng tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng cũng như trung cấp đối với khối ngành sư phạm cần phải đảm bảo chất lượng đầu vào trong năm 2018.

Theo quyết định số 2574/QĐ-BGDĐT vào ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho đã họp cũng như thảo luận về phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đối với tất cả các hệ : Đại học, Cao đẳng, trung cấp..

Chỉ tiêu tuyển sinh phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng đầu vào tuyển sinh đối với nhóm ngành giáo viên hệ chính quy năm 2018. Theo báo cáo kết quả phân tích điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cũng như các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, hội đồng đã đi đến kết luận như sau:

– Đối với hệ Đại học, điểm sàn để xét hồ sơ vào các trường Đại học sư phạm trên cả nước là 17 điểm. Sẽ xét theo điểm của kỳ thi THPT Quốc gia. Xét tuyển gồm 3 môn/ bài thi.

– Đối với hệ Cao đẳng mức điểm tối thiểu để xét tuyển các tổ hợp vào các trường cao đẳng trên cả nước đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 là 15 điểm. Xét tuyển gồm 3 môn/ bài thi.

– Đối với hệ Trung cấp, mức điểm tối thiểu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2018 là 13 điểm.

Đó chính là tiêu chí để xét tuyển cũng như đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tất cả các thí sinh ở khu vực 3.

Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đối với khối ngành đào tạo giáo viên

Các trường sư phạm cần phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Kết quả của thí sinh cũng như chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển phải được đảm bảo. Đồng thời chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường Đại học, Cao đẳng cũng như Trung cấp sư phạm phải có những chính sách ưu tiên đối với từng đối tượng cũng như khu vực tuyển sinh đó.

Tại cuộc họp Hội đồng xác định tiêu chí để đảm bảo chất lượng đầu vào đồng thời Bộ GD&ĐT cũng xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và hệ Trung Cấp sư phạm. Tất cả đây đều là hệ chính quy vì thế phải làm cơ sở để cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện việc xét tuyển.

Mức điểm tối thiểu trên đưa ra cho các trường sư phạm trên cả nước không nhân hệ số. Để tránh tình trạng tuyển sinh vơ bèo vạt tép như mọi năm hạ điểm sàn tới mức 10 điểm/3 môn để đủ chỉ tiêu. Đây là ngành đào tạo ra những người giáo viên trong tương lai vì thế từ chất lượng đầu vào đến đầu ra cũng phải đảm bảo được tuyệt đối.

Chất lượng ngành sư phạm phải đảm bảo

Mức điểm sàn của tất cả các trường Đại học trên cả nước phải được công bố trước ngày 19/7 để thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng cũng như thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Bởi cơ thể điều chỉnh nguyện vọng chỉ có một lần duy nhất. Điều đó sẽ khó khăn cho những trường top dưới lo ngại về chỉ tiêu tuyển sinh. Tất cả các thí sinh đăng ký đều bình đẳng như nhau vì thế các trường đặt ra mức điểm sàn xét tuyển thấp cũng phải phụ thuộc vào số lượng cũng như chất lượng thí sinh đã đăng ký trước đó.

Rate this post